Dlaczego Kościół nie płaci podatków i jest utrzymywany przez państwo?

Wiele słyszy się pretensji w sprawie sprzedaży przez miasto terenów pod budowę nowych świątyń. Jednak warto zdać sobie sprawę, że o wiele większa procentowo liczba osób (czytaj – podatników) korzysta z kościołów niż z innych obiektów publicznych – z boiskami sportowymi (bynajmniej nie dla zwykłego obywatela, lecz dla tzw. zawodowców i ich kibicow), muzeami i teatrami włącznie. I nikt nie

Czytaj dalej

Zbawienie – z wiary czy z uczynków?

Marcin Luter, odchodząc z Kościoła sformułował trzy zasady Reformacji: sama biblia sama wiara sama łaska Niniejszy rozdział poświęcony zostanie zasadzie „sama wiara” (a pośrednio także „sama łaska”). Prześledzimy świadectwo Pisma a także nauczanie Kościoła na ten temat. Zapraszam Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/sf.pdf

Czytaj dalej

Przeciwko tezom -Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa- Richarda Bennetta

Nadesłano mi pracę Richarda Bennetta p.t. Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa. Tekst ten zawiera tak wiele nieporozumień, że stanowi niezły sposób skomentowania niektórych co bardziej absurdalnych zarzutów skierowanych pod adresem papiestwa. Poniżej tekst w ramkach pochodzi z artykułu p.Bennetta, reszta pochodzi ode mnie. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/bennett.pdf

Czytaj dalej

Skała czy dwie skały, czyli ustanowienie papiestwa.

Niewiele zagadnień budzi tyle emocji, co sprawa papiestwa. Szczególnym atakom poddają Bracia Protestanci nazywanie papieża „Ojcem”, przyznawanie mu statusu nieomylności czy mówienie o skale na której zbudowany jest Kościół. Ponieważ zagadnienie to związane jest z autorytetem nauczającym, słusznym będzie poświęcić mu nieco czasu. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/prymat.pdf

Czytaj dalej

Pośrednictwo Maryi?

Pora porozmawiać o tytułach jakie niekiedy nadaje się Maryi na zasadzie współuczestnictwa. Podkreślić należy, że są to cechy których właścicielem jest Jezus Chrystus – w żadnym wypadku nie są one autonomiczną własnością Maryi i w żadnym wypadku nie mają cechy konieczności – działania Chrystusa są zupełnie wystarczające, a Maryja jest do nich dopuszczona aktem Łaski Boga. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/jedynyposrednik.pdf

Czytaj dalej

Jak i dlaczego istnieje Chrzest?

Czy jest on jedynie czymś w rodzaju oficjalnego aktu przystąpienia do zboru i nie wiąże go bezpośrednio z Nowym Narodzeniem. Zobaczmy zatem, co o zadaniach Chrztu mówi Pismo Święte. Wygląda na to, iż jest on ważny, skoro św.Paweł w Liście do Hebrajczyków zaliczył naukę o chrztach do fundamentu chrześcijaństwa. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/chrzest.pdf

Czytaj dalej

CZY ŚW. PIOTR BYŁ W RZYMIE? +sukcesja apostolska +nieomylność

Niektórzy negują pobyt Piotra w Rzymie.   NT nie neguje obecności Piotra w stolicy cesarstwa. Bezpośrednim biblijnym potwierdzeniem obecności Piotra w Rzymie są jego własne słowa z 1P 5:13, które zawierają pozdrowienia od całej wspólnoty rzymskiej skupionej wokół jego osoby: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek – mój syn” (por. Dz 12:17 i pkt 19.3.).

Czytaj dalej

Piekło – trudny dar Boga

Być może dziwisz się, Czytelniku, że rozpoczynam książkę właśnie od tematu Piekła. Czynię to nieprzypadkowo – dla wielu osób bowiem właśnie ten temat stanowi największy problem w wierze. Ileż to razy słyszałem zarzut: Jak Bóg może być dobry, skoro stworzył Piekło? Czy to możliwe by kochający Bóg skazywał człowieka na wieczne potępienie? Odpowiedź jest dość prosta i oczywista, jednak zanim

Czytaj dalej

Maryjność pobożna i bezbożna

Jakoś tak się stało, ze kwestie maryjne stały się „kością niezgody”. Wiele osób przyznaje się do takich czy innych wątpliwości w tej kwestii. Przyznam, że i ja nie byłem tu wyjątkiem. Gdy jednak wczytałem się w dokumenty papieskie i soborowe definiujące naukę Kościoła w kwestiach maryjnych, nie posiadałem się ze zdumienia. Okazało się, że Kościół wcale nie naucza tego, czego

Czytaj dalej

Czy modlitwa różańcowa opiera się na Piśmie Św?

BIBLIJNOŚĆ RÓŻAŃCA. Różaniec JEST modlitwą biblijną, bowiem tekst różańca to przede wszystkim wersety z Nowego Testamentu z Ewangelii Św.Łukasza 1 : 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». oraz Łk 1 : 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. i Modlitwa Pańska z

Czytaj dalej
1 2 3 4 5